Flytspackling och pumptjänst
Engströms Måleri i Sandviken startades 1993 av Kari Engström. Sedan fyra år tillbaka är Pär Engström ägare och företaget sysselsätter idag ett 20-tal personer. De arbetar främst runt Sandviken och Gävle men åtar sig även uppdrag i Stockholmstrakten.
Företaget utför bland annat måleri- och tapetseringsarbeten både utvändigt och invändigt åt privatpersoner, företag och kommun. Sandvikenhus är en av deras många nöjda kunder. De lägger härdplastade industri- och livsmedelsgolv, gör sprutlackeringar samt allt inom traditionellt måleri och de utför även fönsterrenoveringar och våtrumsmålning samt lägenhetsrenoveringar.
- Vi har en komplett sprutverkstad där vi endast använder oss av vattenbaserade färger, säger Pär.
Målerifirman utför industrimålning, så kallad sprutning, epoxymålning av golv och lägger fogfria epoxybeläggningar.

Marknaden ser ljus ut och de har mest sysselsättning under sommarhalvåret. På vintern ägnar de sig mycket åt inomhusmålning och renoveringar.
- Våra anställda har alla gått målarskola och vi vidareutbildar oss hela tiden, säger Pär. Ibland har vi brist på personal men vi har gott samarbete med skolan och försöker fånga upp lärlingar som vi utbildar och vi tar även emot praktikanter, fortsätter han.
De försöker hela tiden bredda sin verksamhet för att vara kompletta inom måleriområdet. Företaget är miljö- och kvalitetscertifierade enligt Målarmästarnas standard.

Engströms Måleri har en omsättning på 10 miljoner årligen, en omsättning som ökar varje år och de vill fortsätta växa långsamt. I framtiden hoppas de kunna utveckla pumptjänsten.
- Vi har en positiv anda och vi söker hela tiden nya utvecklingsmöjligheter. Firman arbetar med kända kvalitetsprodukter och vi har inga begränsningar när det gäller storlek på jobben, avslutar Pär.

Engströms Måleri I Järbo AB

Bransch:
Målerifirma / Målning

Telefon: 026-25 84 77
Fax: 026-27 00 45


Email:
info@engstromsmaleri.se

Hemsida:
www.engstromsmaleri.se

Adress:
Engströms Måleri I Järbo AB
Svarvargatan 26
81136 Sandviken

| 13 SENASTE FÖRETAGEN